Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

1 1.268

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là mẫu bản thông báo được các doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo về việc doanh nghiệp chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng. Mẫu bản thông báo chuyển đổi kỳ thuế GTG được ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định về thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT tại đây.

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Mẫu số 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Nội dung cơ bản của mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT như sau:

Mẫu số: 07/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)........................

Tên người nộp thuế: .................................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: .................................

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở ............................ và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

  ...................., ngày...tháng....năm...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................

Chứng chỉ hành nghề số:........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hướng dẫn cách viết mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là mẫu bản thông báo của các doanh nghiệp về việc doanh nghiệp chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng. Mẫu bản thông báo chuyển đổi kỳ thuế GTGT được ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định về thuế. VnDoc.com xin được giới thiệu tới bạn đọc cách viết mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT để bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong công việc của mình.

  • Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
  • Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu số 07/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
  • Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng

Mẫu số: 07/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)........................

Tên người nộp thuế: Công ty ABC

Mã số thuế: 0106578349

Địa chỉ: 187 Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội 

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, nhà đất

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở ............................ và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01 năm.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

  ...................., ngày...tháng....năm...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................

Chứng chỉ hành nghề số:........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Đánh giá bài viết
1 1.268
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm