Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự

Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự là gì? Mẫu báo cáo sử dụng ấn phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự là gì?

Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự

Mẫu số 12/2020/NG-LS

(Tên cơ quan đại diện/Sở Ngoại vụ
TP. Hồ Chí Minh)
-------

Kính gửi: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

BÁO CÁO SỬ DỤNG ẤN PHẨM TRẮNG LÃNH SỰ1

(Thời hạn báo cáo2.)

Số: /

Loại ấn phẩm trắng lãnh sự

Số dư tháng trước chuyển sang

Số nhập tháng này

Tổng cộng đến tháng này

Số ấn phẩm trắng đã sử dụng

Số dư chuyển tháng sau

Ghi chú

Số thu phí

Số hỏng

Số miễn phí

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Hộ chiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thông hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thị thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại dán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại rời

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4. Giấy miễn ththực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại dán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại rời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tem AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Giấy tờ Hộ tch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khai sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kết hôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng Cơ quan
(ký tên, đóng du)

Trưởng phòng/Phụ trách lãnh sự
(ký tên)

Người lập biu
(ký tên)

Ghi chú:

1 Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh không thực hiện báo cáo đối với các loại ấn phẩm trắng nêu tại điểm 2, 4, 5 và 6.

2 Mỗi năm 02 lần đối với Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và hàng tháng đối với các CQĐD.

Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự

Mẫu số 12/2020/NG-LS: Báo cáo sử dụng ấn phẩm trắng lãnh sự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 15
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm