Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT

Mẫu thống kê thuốc thanh toán bằng bảo hiểm y tế

Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về số thuốc được thanh toán bằng bảo hiểm y tế. Mẫu bản thống kê nêu rõ thông tin tên thuốc, hàm lượng nồng độ, số lượng, đơn giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thống kê thuốc thanh toán bằng BHYT tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT như sau:

…….Tên cơ sở y tế:….

Mã cơ sở y tế: ……

Mẫu số 20/BHYT

THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT

Tháng….Quý …. Năm …..

STT

STT theo DMT của BYT

Tên hoạt chất

Tên thuốc thành phẩm

Đường dùng, dạng bào chế

Hàm lượng/ nồng độ

Số đăng ký hoặc số GPNK

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ngoại trú

Nội trú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1. Thuốc tân dược

1956.1

1956.100

2. Chế phẩm y học cổ truyền

3. Vị thuốc YHCT

........., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trưởng khoa Dược

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT

Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT

Đánh giá bài viết
1 1.317
Bảo hiểm Xem thêm