Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân

2 7.580

Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân mới nhất

Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, số sổ BHXH, tên đăng ký tài khoản, số hiệu tài khoản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………

Tên tôi là:.............................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................................................................................

Số sổ BHXH:.........................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:........................ ngày cấp............... nơi cấp.................

Nơi cư trú:............................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:...................... Được hưởng chế độ BHXH..........................

Đề nghị Bảo hiểm xã hội ………………………….. chuyển tiền chế độ BHXH được hưởng vào tài khoản cá nhân của tôi theo số hiệu sau:

Tên đăng ký tài khoản:.........................................................................................

Số hiệu tài khoản:.................................................................................................

Mở tại ngân hàng:.................................................................................................

 

.............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của cơ quan quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân

Mẫu giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân

Đánh giá bài viết
2 7.580
Việc làm - Nhân sự Xem thêm