Mẫu sớ cầu siêu

Mẫu sớ cầu siêu đầu năm - Sớ cầu siêu Vu lan

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu sớ cầu siêu để bạn đọc cùng tham khảo. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sớ cầu siêu tại đây.

Mẫu sớ cầu siêu

Mẫu sớ cầu siêu

Nội dung cơ bản của mẫu sớ cầu siêu như sau:

SỚ CẦU SIÊU

Gia chủ hoặc người đại diện: .................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Thành phố: .......................... Tiểu bang: ............................ Zip Code: ..................

Điện thoại: .......................................................... Hoặc số: ....................................

HỌ VÀ TÊN NHỮNG THÂN NHÂN ÐỒNG CẦU NGUYỆN DÂNG SỚ

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

LIÊN HỆ

LIÊN SINH

TUỔI

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

XIN CẦU SIÊU CHO

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NGÀY VÀ NƠI SINH

NGÀY VÀ NƠI MẤT

TUỔI

         
         
         
         
         
Đánh giá bài viết
1 2.796
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm