Mẫu sổ nhật trình chạy xe ô tô

1 6.500

Sổ nhật trình chạy xe dùng cho xe ô tô vận chuyển khách

Mẫu sổ nhật trình chạy xe dùng cho xe ô tô vận chuyển khách được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm thông tin về nhật trình chạy xe và hướng dẫn ghi sổ. Qua thông tin trên sổ, quản lý biết được thông tin về chuyến đi của xe hàng ngày. Mời các bạn theo dõi.

Ký hiệu biển số xe ôtô, mô tô trong nước

Thủ tục dán nhãn năng lượng xe ô tô con

SỔ NHẬT TRÌNH CHẠY XE

1. Trang bìa trước

Mẫu sổ nhật trình chạy xe ô tô

2. Trang bìa sau

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ

1. Sổ nhật trình chạy xe có kích thước 130 mm x190 mm, gồm hai loại: 50 trang và 100 trang dùng cho xe VCK theo tuyến cố định.

2. Thời hạn sử dụng theo quy định của doanh nghiệp.

3. Trang bìa: (Cơ quan cấp số ghi)

 • Số số: Ghi theo số thứ tự số của cơ quan phát hành sổ
 • Tuyến vận chuyển: Ghi đúng tên tuyến tại văn bản chấp thuận.
 • Mã số tuyến: Ghi đúng mã số tuyến được công bố tại danh mục tuyến quốc gia.
 • Bến đi, Bến đến: Ghi đúng tên bến đi, bến đến tại văn bản chấp thuận
 • Biển kiểm soát xe ôtô, loại xe: Ghi đúng số xe tại văn bản chấp thuận.
 • Tên chủ doanh nghiệp: Ghi theo đăng ký kinh doanh
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại trụ sở của doanh nghiệp khai thác tại văn bản chấp thuận (nếu có).

4. Từ trang 3: (Ban quản lý bến xe 2 đầu tuyến ghi theo từng chuyến xe ra, vào bến):

 • Số khách đi xe tại bến: Ghi đúng số lượng khách lên xe tại bến.
 • Giờ xuất bến: Ghi đúng giờ xe xuất bến
 • Số khách đến bến: Ghi đúng số lượng khách đến.
 • Giờ đến bến: Ghi đúng giờ đến bến của xe
 • Bến xe xác nhận và đóng dấu.

NỘI DUNG CÁC TRANG

Mẫu sổ nhật trình chạy xe ô tô

Đánh giá bài viết
1 6.500
Giao thông vận tải Xem thêm