Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học cho từng bài dạy

1 375

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học là mẫu sổ được lập ra để phân định về thiết bị dạy học theo từng tiết dạy. Mẫu sổ nêu rõ thông tin bài dạy, thông tin thiết bị cho môn học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ phân định thiết bị dạy học như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .........................................

SỔ PHÂN ĐỊNH THIẾT BỊ DẠY HỌC CHO TỪNG BÀI DẠY

MÔN..........................................

.............................., tháng ...... năm ..........

Khối lớp .................... Môn ......................

TT

Tên bài dạy

Tiết theo PPCT

Tên thiết bị

Số lượng thực tế trong kho

Số lượng tối thiểu GV phải sử dụng

           
           
           
           
           
           
           
           
           

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học

Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học

Đánh giá bài viết
1 375
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm