Mẫu sổ quản lý lao động

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công ty bạn phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Mời các bạn tham khảo mẫu sổ quản lý lao động mới nhất hiện nay.

1. Nội dung sổ quản lý lao động

Sổ quản lý lao động có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý, nhưng phải đảm bảo 16 nội dung cơ bản về người lao động sau đây:

1. Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật;

3. Bậc trình độ kỹ năng nghề;

4. Vị trí việc làm;

5. Loại hợp đồng lao động;

6. Thời điểm bắt đầu làm việc;

7. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

8. Tiền lương;

9. Nâng bậc, nâng lương;

10. Số ngày nghỉ trong năm, lý do;

11. Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);

12. Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

13. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

14. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

15. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

16. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

2. Mẫu sổ quản lý lao động

Sổ quản lý lao động

Nội dung sổ quản lý lao động

SỔ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Quốc tịch Địa chỉ CMND (hộ chiếu) Trình độ chuyên môn kỹ thuật Bậc trình độ kỹ năng nghề Vị trí làm việc Loại HĐ LĐ Thời điểm bắt đầu làm việc Tham gia bảo hiểm Tiền lương cơ bản Nâng bậc, nâng lương Số ngày nghỉ trong năm, lý do Số giờ làm thêm Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thời điểm chấm dứt HĐLĐ và lý do
BHXH BHYT BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 140
Việc làm - Nhân sự Xem thêm