Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới

1 2

Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới là gì? Mẫu sổ quản lý phương tiện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới là gì?

Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới là mẫu sổ quản lý được lập ra để quản lý về phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới. Mẫu nêu rõ nội dung quản lý... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới

QLPT-BG 2019/HQVN

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------------

SỔ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC QUA LẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

(Năm 20………)

Mở sổ: Ngày…….tháng……năm 20……..

Khóa sổ: Ngày ... tháng……năm 20…………

Từ trang……….(Bằng chữ…………………)

đến trang…………..(bằng chữ……………)

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP…………
CHI CỤC HẢI QUAN CK…………..
Ngày.... tháng…….năm 20…….
CHI CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đóng du)

Ghi chú:

- Lãnh đạo Chi cục ký tên đóng dấu vào trang bìa, ghi đầy đủ các tiêu chí và đóng dấu giáp lai tất cả các trang của sổ.

- Lập riêng sổ để theo dõi đối với Phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức vào khu vực biên giới để giao nhận hàng và Phương tiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu biên giới do nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

- Trường hợp theo dõi bằng hệ thống máy tính phải đầy đủ nội dung các thông tin giám sát, lưu vào ổ cứng, dĩa để lưu trữ.

STT

Chủ phương tiện vận tải (người điều khiển PTVT)

Địa chỉ

Số CMT/ Giấy thông hành

Loại phương tiện vận tải

Biển kiểm soát của phương tiện

Ghi chép khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới

Mẫu sổ quản lý phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm