Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ

1 4

Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ là gì? Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ là gì?

Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc quản lý vũ khí thô sơ. Mẫu nêu rõ nội dung quản lý, thông tin vũ khí... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU VKTS

ĐỊA CHỈ

LOẠI VKTS

ĐẶC ĐIỂM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUỒN GỐC

CHẤT LƯỢNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

NGÀY TRÌNH BÁO

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN

NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

HỌ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN TRÌNH BÁO

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ

Mẫu sổ quản lý vũ khí thô sơ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm