Mẫu sổ sử dụng thiết bị giáo dục

1 5.444

Mẫu sổ mượn thiết bị

Mẫu sổ mượn thiết bị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc mượn thiết bị dạy học. Mẫu sổ nêu rõ thông tin giáo viên mượn, thông tin về thiết bị xin mượn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ mượn thiết bị như sau:

Họ tên giáo viên:…………………………………..Dạy lớp:…………………………..Tổ chuyên môn:…………………………

STT

TÊN THIẾT BỊ

Số lượng

MƯỢN

NHẬN TRẢ

GHI CHÚ

Tình trạng

Ngày

Ký mượn

Tình trạng

Ngày

Ký trả

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Mẫu sổ mượn thiết bị

Mẫu sổ mượn thiết bị

Đánh giá bài viết
1 5.444
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm