Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới

1 3

Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới là gì? Mẫu sổ theo dõi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới là gì?

Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về hàng xuất khẩu cư dân biên giới. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin hàng xuất khẩu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới

SỔ THEO DÕI HÀNG XUẤT KHẨU CƯ DÂN BIÊN GIỚI

STT

Họ tên cư dân

Tên hàng

Trị giá

Ngày xuất khẩu, số Tờ khai

Số thuế phải nộp (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới

Mẫu sổ theo dõi hàng xuất khẩu cư dân biên giới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm