Mẫu sổ theo dõi quản lý sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi tình trạng sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi quản lý sách giáo khoa được sử dụng phổ biến tại các trường học ở các cấp từ mầm non cho đến THPT. Mẫu dùng để theo dõi số lượng SGK nhập mới trong năm học, số hư hỏng thất thoát... trong suốt một năm học. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của mẫu sổ theo dõi quản lý sách giáo khoa

STT

Tên Thiếtsách

Nhà xuất bản

Năm phát hành

Ngày nhập kho

Số lượng

Chất lượng

(TL %)

Năm học .................

Năm học .................

Tổng số

Nhập mới

Số hư hỏng thất thoát

Tổng số

Nhập mới

Số hư hỏng thất thoát

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

2

Kiểm kê ngày..... tháng ....năm .....

Hiệu trưởng

Mẫu sổ theo dõi quản lý sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi quản lý sách giáo khoa

Đánh giá bài viết
2 1.051
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm