Mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học

1 6.620

Mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học trường học

Thiết bị dạy học phục vụ đắc lực cho công tác dạy và học tại nhà trường từ cấp mầm non đến cấp THPT. Vì vậy hiện nay các nhà trường rất chú trọng đầu tư thiết bị dạy học cho giáo viên. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học, mời các bạn tham khảo.

Nội dung của sổ theo dõi thiết bị dạy học

Năm học 20.. - 20...

Năm học 20.. - 20...

Năm học 20.. - 20...

Tổng số

Nhập mới

Số hư hỏng thất thoát

Tổng số

Nhập mới

Số hư hỏng thất thoát

Tổng số

Nhập mới

Số hư hỏng thất thoát

SL

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 Kiểm kê ngày..... tháng ....năm .....

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Số liệu của các cột: (9) = 7; (14), (19) ghi tổng của số tồn năm học trước và số lượng nhập mới.

 Mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học

Mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học

Đánh giá bài viết
1 6.620
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm