Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận

1 5

Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận là gì? Mẫu sổ thống kê gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận là gì?

Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc thống kê vữ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận

TT

NGÀY TIẾP NHẬN, THU GOM

NGƯỜI GIAO NỘP, NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐỊA CHỈ NGƯỜI GIAO NỘP, CUNG CẤP THÔNG TIN

LOẠI VK, VLN, CCHT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ HIỆU
(Nếu có)

SỐ LƯỢNG

GIẤY TỜ LIÊN QUAN
(Nếu có)

NGUỒN GỐC

LÝ DO NỘP

ĐẠI DIỆN NGƯỜI TIẾP NHẬN, THU GOM
(Ký, ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận

Mẫu sổ thống kê vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm