Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

58 132.946

Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh chuẩn

Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh là một trong những tài liệu được người dùng tìm kiếm nhiều nhất, cách viết Sơ yếu lý lịch bằng ngôn ngữ tiếng Anh giúp bạn vượt qua thử thách đầu tiên trong quá trình tìm kiếm việc làm của bạn. Nếu bạn không thể làm cho nhà tuyển dụng chú ý khi đọc Sơ yếu lý lịch của bạn thì đừng mong bạn sẽ được mời đi phỏng vấn.

Đơn xin việc

Sơ yếu lý lịch cá nhân

Sơ yếu lý lịch tự thuật bằng tiếng Anh

CV là viết tắt của cụm từ "Curriculum Vitae", tức là sơ yếu lý lịch. Đọc đến đây bạn có thể nhầm lẫn nó với Sơ yếu lý lịch tự thuật thường hay bán ở những cửa hàng văn phòng phẩm thông thường.

Bỏ qua các yếu tố khai báo về cha mẹ, người thân..., CV thực chất là một bản tóm tắt về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, quá trình nghiên cứu và những kỹ năng chuyên môn của bạn một cách ngắn gọn và đầy đủ.

PHAM THI PHUONG THAO
[Address] Khuong Viet Street,
Phu Trung Ward, Tan Phu District, HCMC

PERSONAL INFORMATION

         

Full name
Date of birth
Place of birth
Material status
Mobile phone

:
:
:
:
:

CAREER OBJECTIVE

Learn more things when working in multinational companies to accumulate much experience for future promotion.

EDUCATION

 • Danang University of Foreign Language (Bachelor of English) (1998 - 2002)
 • Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Branch (Bachelor of Economics) (08/2005 - present)
 • Certificate of Business Accounting and Tax Declaration (07/2007 - 10/2007)

EXPERIENCE RECORD

1. From 05/2007 to present: Foreign-owned bank

Position : Personal Assistant

Key responsibilities:

 • Arrange meetings with local commercial banks for General Manager, members of Financial Institutions Department from Head Office (if required)
 • Attend the meetings and take notes of meeting minutes
 • Translate all documents in the office (including correspondence and financial statements) and from Head Office as well
 • Make payment and receipt vouchers
 • Prepare daily, monthly reports on cash on hand to submit to Finance Manager and Operations Manager
 • Arrange travel and accommodation to staff (if required)
 • Organize and store paperwork and documents
 • Other administrative duties as required by General Manager

2. From 12/2003 to 04/2007: Meinhardt Vietnam Limited (Australia)

Position : Administrative Staff/Assistant Project Manager

Key responsibilities:

 • Assist Project Manager in arranging meetings with Client, contractors and design consultants (including structural, M&E, and architectural design).
 • Attend the meetings with Project Manager (PM) and other supervisors, takes notes of meeting minutes, and deliver to all attendees
 • Receive and deliver (by courier) all drawings, correspondence from & to Client, contractors and design consultants
 • Assist Office Manager with preparing proposal, pre-feasibility & feasibility study, and capability statement to submit to Client
 • Translate all documents including technical specification, tender documents and others relating to projects
 • Assist PM in liaising with Client, consultants in case of any queries arising from on-going projects
 • File all documents relating to the undertaking projects
 • Support Client with preparing and issuing tender documents to contractors

3. From 07/2002 – 11/2003: Project Management Unit of Saigon East West Highway Project

Position : Secretary/Translator

Key responsibilities:

 • Do all administrative jobs in the office
 • Translate all documents (from Vietnamese to English and vice versa) relating to the on-going project
 • Attend the meetings between PMU and Consultant PCI (Japan) and take notes of the meeting minutes

SKILLS

 • Fluent written and spoken English and Vietnamese
 • Computer skills – MS Word, Excel, Power Point and Outlook

HOBBIES

 • Reading novel and detective story
 • Listening to music
 • Traveling
 • Shopping

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Sơ yếu lý lịch khoa học

Sơ yếu lý lịch dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản

Sơ yếu lý lịch tự thuật dành cho người mới tốt nghiệp

Sơ yếu lý lịch tự thuật dành cho người đã có kinh nghiệm

Đánh giá bài viết
58 132.946
Việc làm - Nhân sự Xem thêm