Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học

1 6.466

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học là mẫu bản sơ yếu được lập ra để khai báo về thông tin của học sinh tiểu học. Mẫu sơ yếu nêu rõ nội dung thông tin cá nhân của học sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học như sau:

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

Họ và tên: ...................................................................... Nam/Nữ: .......................

Ngày sinh: ................................................... Nơi sinh: ..........................................

Dân tộc: ..................................................... Tôn giáo: ...........................................

Thành phần gia đình: ............................................................................................

Họ tên cha: .................................... Tuổi: ............... Nghề nghiệp: .......................

Họ tên mẹ: ..................................... Tuổi: ............... Nghề nghiệp: .......................

Họ tên người đỡ đầu: ........................... Tuổi: .............. Nghề nghiệp: .................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): .................................................................................

Số điện thoại bàn: ................................... Di động: ..............................................

Nguồn thu nhập của cha, mẹ: ........................ đồng/tháng

Sở thích:

- Màu sắc: ............................................. Ăn uống: ...............................................

- Thể thao: ............................................. Âm nhạc: ...............................................

- Giải trí: ............................................. Thói quen: ...............................................

Chiếu cao

Cân nặng

Cận thị

Thiểu năng trí tuệ

Khuyết tật gì

GĐ nghèo

           

Hoàn cảnh gia đình: …………………………………………………………………….

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học

Đánh giá bài viết
1 6.466
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm