Mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên

4 13.700

Mẫu thời khóa biểu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu thời khóa biểu nêu rõ thông tin của giáo viên, thời gian giảng dạy, tiết dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên tại đây.

Mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên

Mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu thời khóa biểu dành cho giáo viên như sau:

Trường ...................................

THỜI KHÓA BIỂU

(Từ ngày ..................... Đến ngày ......................)

- Tên giáo viên: ..............................................................................................................

- Chủ nhiệm: ..................................................................................................................

- Số tiết: ..........................................................................................................................

 

T2

T3

T4

T5

T6

T7

SÁNG

S1

           

S2

           

S3

           

S4

           

S5

           

CHIỀU

C1

           

C2

           

C3

           

C4

           

C5

           
Đánh giá bài viết
4 13.700
Văn bản giáo dục Xem thêm