Mẫu thời khóa biểu

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết về mẫu thời khóa biểu dành cho học sinh, sinh viên để bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng. Thông qua thời khóa biểu học sinh, sinh viên có thể nắm bắt được thời gian học, các môn học cũng như phòng học trong ngày, trong tuần. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu thời khóa biểu cho học sinh tiểu học

Mẫu thời khóa biểu

2. Mẫu thời khóa biểu cho học sinh trung học cơ sở

Trường THCS

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ … NĂM HỌC…………
(Áp dụng từ ………… đến ………..)

Lớp:..

Giáo viên chủ nhiệm:.…………..

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ 7

Sáng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Mỗi tiết học có 45 phút và nghĩ giải lao 5 phút, ra chơi 15 phút

3. Mẫu thời khóa biểu cho học sinh trung học phổ thông

Thứ

Buổi

Tiết

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

Môn

2

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

3

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

4

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

5

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

7

Sáng

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

Chiều

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

4. Mẫu thời khóa biểu cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Mẫu thời khóa biểu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC, XLS hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu thời khóa biểu

Đánh giá bài viết
9 67.627
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm