Mẫu thông báo cắt điện

1 455

Mẫu bản thông báo cắt điện

Mẫu thông báo cắt điện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cắt điện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo cắt điện

Mẫu thông báo cắt điện

Mẫu thông báo cắt điện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cắt điện của doanh nghiệp điện lực.

Mẫu thông báo cắt điện nêu rõ:

Thông tin nơi bị cắt điện

Thời gian cắt điện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 455
Thủ tục hành chính Xem thêm