Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

1 10

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà là gì?

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, lý do chấm dứt...

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

THÔNG BÁO
(V/v: Chấm dứt hợp đồng)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: ……..

Dân tộc: …………….

Chứng minh nhân dân số: 123456789 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/07/2010;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 322 …….. Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tên tôi là: …………

Chứng minh thư nhân dân số: 012435453 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/06/2001.

Hộ khẩu thường trú: …………………, Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số 123/2012 ngày 01/08/2012 ký giữa Ông ……….. và tôi tức ……………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông ………. đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông ………. đã không thực hiện việc thanh toán theo cam kết tại Điều 3, thể hiện như sau:

1.Nhiều lần tôi đã gọi điện liên lạc mà tôi không nhận được thông tin nào về tiến độ thanh toán, thời gian gia hạn thanh toán để thực hiện tiếp bản hợp đồng này, Ông ………. tắt máy, không nghe điện thoại.

2.Trước đó, ngày…. tháng …. năm 2014. Tôi có gửi tới đích danh Ông ……………….thư thông báo yêu cầu thực hiện thanh toán. Trong thông báo tôi có để thời gian Ông ………. trao đổi với tôi về việc thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng Ông ………. không có thông tin nào phản hồi.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà khi thời hạn thuê vẫn còn được cụ thể hóa tại Điều 4.2 Hợp đồng thuê nhà giữa ông ………. và tôi ngày 01/08/2012. Hơn thế nữa, ông … còn phải thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà chưa thanh toán cho tôi trong quãng thời gian vừa qua. Vì ông ………. đã có hành vi vi phạm nghĩa vụ, vậy theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng thuê nhà ngày 01/08/2012 thì ông ………. sẽ mất khoản tiền đặt cọc nhà. Kèm theo đấy, theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng thuê nhà ngày 01/08/2012 thì ông ………. phải bàn giao nhà cho tôi theo đúng hiện trạng, trường hợp sử dụng ngôi nhà và thiết bị gây ra hư hỏng vì lý do gì đều phải sữa chữa, thay thế mới hoặc bồi thường thiệt hại cho tôi.

 

Người lập văn bản
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm