Mẫu thông báo đi lễ đầu năm

1 54

Mẫu bản thông báo đi lễ đầu năm

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đi lễ đầu năm. Mẫu thông báo nêu rõ thời gian đăng ký, địa điểm đi lễ, kinh phí cho chuyến đi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo đi lễ đầu năm

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm được lập ra để thông báo về việc đi lễ chùa đầu năm.

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm nêu rõ:

+ Thông tin tổ chức ra thông báo

+ Nội dung thông báo

+ Thời gian đi lễ

+ Địa điểm và kinh phí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 54
Thủ tục hành chính Xem thêm