Mẫu thông báo phòng chống dịch bệnh

Mẫu thông báo phòng chống dịch bệnh là biểu mẫu nhằm thông báo đến các cơ quan, cá nhân về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa cũng như ngăn chặn bệnh dịch lây lan trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo phòng chống dịch bệnh, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Định nghĩa mẫu thông báo phòng chống dịch bệnh

Mẫu thông báo phòng chống dịch bệnh là một văn bản thông báo về một dịch bệnh cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp về dịch bệnh để đưa ra các khuyến cáo (nếu cần).

2. Mẫu thông báo phòng ngừa dịch bệnh

Mẫu thông báo phòng dịch bệnh3. Nội dung thông báo phòng chống dịch bệnh

TRƯỜNG …………….

Số ____/TB-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày .... tháng .... năm 20...

THÔNG BÁO

Về Phòng chống dịch bệnh………..

Kính gửi: ...........................................................................................(1)

Căn cứ .......................................................................................................................................(2);

Để đề phòng chống dịch bệnh ………………..hiệu quả, Hiệu trưởng thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh trong toàn trường thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch sau:

Đeo khẩu trang khi tới trường và hạn chế tụ tập nơi đông người.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm vào mắt, mũi miệng.

Báo ngay cho Y tế nhà trường nếu có các biểu hiện……………………………………..

Giữ vệ sinh sạch sẽ các phòng làm việc, lớp học của nhà trường.

Theo dõi, nắm bắt kịp thời các học sinh có biểu hiện……….. để có hướng xử lý kịp thời.

Tổ chức phun thuốc diệt khuẩn trong toàn trường.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- ........................................;

- ........................................;

- Lưu: VT.

Hiệu Trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời các bạn xem thêm nhiều mẫu thông báo khác trên chuyên mục Biểu Mẫu của VnDoc.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 135
Thủ tục hành chính Xem thêm