Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ

1 27

Mẫu bản thông báo thay đổi địa chỉ

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ là văn bản được lập ra để thông báo về việc thay đổi địa chỉ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo thay đổi địa chỉ

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ thường được cá nhân, tổ chức lập ra để ghi chép về việc thông báo thay đổi địa chỉ.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ gồm những nội dung sau:

+ Thông tin cơ quan tổ chức cá nhân ra thông báo

+ Nội dung thông báo

+ Thông tin địa chỉ thay đổi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Thủ tục hành chính Xem thêm