Mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê

1 4

Mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê là gì? VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê là gì?

Mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của hai bên, lý do yêu cầu di dời...

2. Mẫu thông báo về yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

THÔNG BÁO
(V/v: Di dời chỗ ở)

Kính gửi: Ông …………………………… giới tính: …….. Dân tộc: ……….…….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số …………………………………………………..

Tôi tên là ……………………... Hiện tôi đang là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà tại ……………… tôi đã cho thuê căn nhà này trong Hợp đồng thuê nhà số ……… ngày …………… ký giữa Ông ……….. và tôi.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông ……………… đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ mà hai bên đã cam kết thỏa thuận, chính vì vậy ông ………….. tính đến ngày ………….. đã không còn quyền sử dụng diện tích thuê là căn nhà tại ……………..

Tôi yêu cầu ông …………………. tự giác di dời hoàn trả lại nguyên hiện trạng căn nhà mà ông đang sử dụng bất hợp pháp này.

Mong ông hợp tác để việc giải quyết vấn đề này theo đúng pháp luật.

 

Người lập văn bản
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê

Mẫu thông báo yêu cầu di dời và trả lại diện tích thuê

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm