Mẫu thông báo mới nhất

Mẫu thông báo là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo là gì?

Mẫu thông báo chung là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời bạn đọc tải Mẫu thông báo khi có yêu cầu Thông báo tuyển dụng, Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệpMẫu thông báo nội bộ....

2. Mẫu thông báo

Mẫu thông báo
Mẫu thông báo chung

Mời các bạn tham khảo Mẫu thông báo chung được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn nghiên cứu, tham khảo, áp dụng linh hoạt tùy vào trường hợp thực tế của công ty, văn phòng chỗ mình đang công tác, làm việc nhé!

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC    
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ____/TB-TTDV&CGCN   Ngày ...... tháng ...... năm 20...

   THÔNG BÁO

 Về.............................. (1)..................................

Kính gửi:........................................................................................(2)............................

Căn cứ.......................... ................................................................(3)............................

.....................................................................................................................................;

Căn cứ...........................................................................................................................

.............................................................................................(4).....................................

Đề nghị...........................................................................................................................

Trân trọng kính chào./.
                                           GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

-.................. ;

-.................. ;

- Lưu: VT.

Chú giải:

  • (1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
  • (2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
  • (3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
  • (4) Nội dung của thông báo.

Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều đợt nghỉ lễ, tết. Việc thông báo cho khách hàng lịch nghỉ lễ, tết của doanh nghiệp là điều rất cần thiết. Vậy nên, ngoài việc nắm rõ lịch nghỉ tết Dương lịch 2020 mới nhất, các bạn cần biết được lịch nghỉ tết âm lịch Canh Tý 2020. Vậy nên, hãy tham khảo lịch nghỉ và đưa ra thông báo nghỉ lễ tết 2020 cho khách hàng của mình kịp thời nhé.

3. Cách viết thông báo

1. Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

- Tên cơ quan thông báo.

- Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.

- Nội dung thông báo.

- Ký đóng dấu cơ quan.

- Nơi nhận.

2. Cách viết nội dung thông báo:

- Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản. Loại thông báo nhằm giới thiệu các đạo luật hay chủ trương, chính sách thì phải nêu rõ tên, số và ngày tháng ban hành văn bản đó trước khi nêu những nội dung khái quát.

- Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển biết để tập trung dự khóa học đúng thời gian, địa điểm. Ngoài ra phần kết thúc không yêu cầu lời lẽ xã giao kiểu công văn hoặc xác định trách nhiệm thi hành như văn bản pháp quy.

- Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên như: phòng giáo vụ, đào tạo ở các trường, văn phòng hay phòng tổ chức, phòng hành chính... ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Đánh giá bài viết
17 209.787
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm