Mẫu thống kê học sinh, sinh viên đi làm thêm

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm. Mẫu thống kê nêu rõ tổng số học sinh, sinh viên đi làm thêm... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm như sau:

Thống kê học sinh, sinh viên đi làm thêm

Tổng số HS, SV

Tổng số SV đi làm thêm

Đối tượng

Dân tộc

Chuyên môn

Khu vực

 

Tổng số

Trong đó nữ

Chính sách

Thiểu số

Phù hợp

Không phù hợp

KV1

KV2

KV2-NT

KV3

Vùng khó khăn (135)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

                       

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm

Mẫu thống kê số lượng học sinh, sinh viên đi làm thêm

Đánh giá bài viết
1 243
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm