Mẫu thư mời Mẫu thư mời về việc bán nhà

Giới thiệu

Mẫu thư mời - Mẫu thư mời về việc bán nhà 

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu thư mời được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mẫu thư mời về việc bán nhà, hoàn tất việc ký hợp đồng bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở với căn nhà đó. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Mẫu công văn mời họp

Giấy mời họp lớp

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Mời các bạn tham khảo mẫu thư mời về việc bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước dưới đây, các bạn có thể linh hoạt thay đổi một số nội dung để phù hợp với hoàn cảnh thực thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THƯ MỜI[1]

Kính gửi: Ông (Bà).................................................................

Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...…./thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):................. quận (huyện):...............

Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................đến ký hợp đồng mua nhà ở:

- Thời gian:..........................................................................................................

- Địa điểm:...........................................................................................................

- Cán bộ tiếp:........................................................................................................

Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này.

  Trân trọng.

GIÁM ĐỐC
.......................................................[2]

Ngoài mẫu thư mời trên các bạn có thể tham khảo một số tài liệu liên quan khác như:

Mẫu thư mời họp

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Hy vọng các bạn thấy hài lòng khi tải tài liệu trên VnDoc.com!

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu thư mời để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất