Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần

1 4

Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì? Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì?

Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, ngày giờ theo dõi...

2. Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần

CƠ SỞ THỰC HIỆN
BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
KHOA …

TỜ THEO DÕI Số:…….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

Họ tên ĐTTDGĐ:…………………………………. Năm sinh:…………… Nam/ Nữ

Buồng:…………………………………………….. Giường:………………………….

NGÀY GIỜ

DIỄN BIẾN

Y LỆNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Ghi rõ tên cơ sở

Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mẫu tờ theo dõi bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm