Mẫu tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

1 676

Mẫu bản tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Mẫu tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là văn bản của Công đoàn được lập ra đẻ xin trình về việc tổ chức đại hội công đoàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Mẫu tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Mẫu tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc tổ chức đại hội công đoàn.

Mẫu tờ trình tổ chức đại hội công đoàn nêu rõ:

Thông tin tổ chức làm đơn

Nội dung xin trình báo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 676
Thủ tục hành chính Xem thêm