Mẫu tờ trình xin tách chi bộ

1 4.692

Mẫu tờ trình xin tách chi bộ

Mẫu tờ trình xin tách chi bộ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu tờ trình xin tách chi bộ tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Việt Cường. Qua mẫu tờ trình này, các bạn có thể dựa vào đó và biên soạn lại tờ trình cần thiết dành cho chi bộ của mình.

Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ

Mẫu tờ trình xin tách chi bộ 

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu tờ trình xin tách chi bộ:

ĐẢNG UỶ XÃ VIỆT CƯỜNG
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Số ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Việt Cường, ngày … tháng … năm …

TỜ TRÌNH
Về việc xin tách chi bộ trường tiểu học thành Chi bộ trường Tiểu học
và Chi bộ trường Mầm non

Kính gửi: - Đảng uỷ xã Việt Cường

         - Căn cứ theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

         - Căn cứ vào cuộc họp của Ban chấp hành Đảng uỷ xã Việt Cường, ngày 16/07/2012 về việc chỉ đạo công tác Đảng trong các nhà trường trên địa bàn xã Việt Cường.

Hiện tại chi bộ trường Tiểu học là chi bộ ghép hai nhà trường đó là Trường Tiểu học Việt Cường và trường Mầm non Việt Cường. Chi bộ hiện tại có 13 đảng viên trong đó 11 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị; trường tiểu học Việt Cường có 10 đảng viên, trường Mầm non có 03 đảng viên chính thức (Có danh sách kèm theo). Trong quá trình sinh hoạt chi bộ ghép giữa hai nhà trường trong địa bàn xã nhà chúng tôi nhận thấy rằng việc sinh hoạt chi bộ chung gặp không ít khó khăn về việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của lãnh đạo cấp trên cũng như việc triển khai các cuộc họp chi bộ vì giữa hai nhà trường là hai đơn vị độc lập riêng biệt, điều kiện công tác sinh hoạt của hai nhà trường hoàn toàn khác nhau.

Theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và theo hướng dẫn của cấp trên, thấy rằng chi bộ trường Tiểu học đủ điều kiện tách chi bộ thành Chi bộ trường Tiểu học và Chi bộ Trường mầm non

Vậy trường Tiểu học lập tờ trình, kính trình Đảng ủy xã Việt Cường xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu chi bộ

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ CHI BỘ

Đánh giá bài viết
1 4.692
Thủ tục hành chính Xem thêm