Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

1 11

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là gì? Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là gì?

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về việc tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung tóm tắt, thông tin hồ sơ doanh nghiệp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

TÓM TẮT THÔNG TIN HỒ SƠ

STT

Mã hồ sơ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 

 

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Website

Năm thành lập DN

Mã số thuế

Ngành nghề kinh doanh

Các sản phẩm dịch vụ hình thành từ kết quả KH&CN

Thị trường chính

 

(Phần BTC ghi)

(Phần BTC ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Sau khi hoàn thiện mẫu tóm tắt thông tin này, ứng viên gửi về địa chỉ email:

- Tên email ghi rõ: “Hồ sơ vinh danh <tên công ty>”

- Kèm theo email là logo của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)

Tổng số lao động (người)

Trích lập Quỹ KH&CN (triệu đồng)

Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

 

 

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỦ DOANH NGHIỆP

NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ, tên đệm

Tên

Giới tính

Chức danh

Điện thoại liên hệ

Email

Trình độ chuyên môn

Người liên hệ của DN

Điện thoại liên hệ

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm