Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng

Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng là gì? Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị khen thưởng là gì?

Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị khen thưởng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người làm đơn, lý do khen thưởng...

2. Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng

Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng

Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng thường được phòng ban lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để đề nghị về việc khen thưởng cho nhân viên.

Mẫu văn bản đề nghị khen thưởng gồm những nội dung:

+ Thông tin người lập đơn đề nghị

+ Nội dung đề nghị

+ Lý do khen thưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm