Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa

1 9

Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa là gì? Mẫu vé điện tử khách đường thủy nội địa gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa là gì?

Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa là mẫu vé được lập ra để ghi chép về thông tin hành khách, thông tin khách hàng đi đường thủy nội địa. Mẫu nêu rõ thông tin chuyến tàu hình thức thanh toán...

2. Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa

VÉ ĐIỆN TỬ TÀU KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách

1. Thông tin đặt chỗ:

- Mã đặt chỗ:

- Ngày đặt:

- Người đặt chỗ:

- Số điện thoại:

- Email:

2. Thông tin khách hàng

Tên khách hàng …………………………………… Số vé điện tử: ...............................

3. Thông tin chuyến tàu đi

Tên cảng (bến) đi: …………………………………………- đến ..................................

Tên phương tiện: ………………………… số đăng ký ……………………số ghế: ......

Giờ tàu chạy: ……………………………… ngày …… tháng…… năm ............….......

4. Thông tin chuyến tàu về

Tên cảng (bến) đi: ………………………………………… - đến .................................

Tên phương tiện: ………………………… số đăng ký …………………… số ghế: .....

Giờ tàu chạy: …………………………………… ngày…… tháng…… năm ................

5. Chi tiết thanh toán

- Chuyến tàu đi: giá vé

- Chuyến tàu về: giá vé

(Giá vé đã bao gồm thuế và bảo hiểm hành khách)

6. Thông tin:

- Hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân và cung cấp mã đặt chỗ và vé/ phiếu thu theo quy định của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách khi làm thủ tục lên tàu. Trong trường hợp các giấy tờ tùy thân được yêu cầu để xác minh hành khách không sẵn sàng tại thời điểm làm thủ tục tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách có quyền từ chối làm thủ tục cho hành khách.

- Thông tin khác

Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa

Mẫu vé điện tử tàu khách đường thủy nội địa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm