Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế

1 53

Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế là gì? Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế là gì?

Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế là mẫu bản xác định được lập ra để ghi chép về việc xác định nhiệm vụ thiết kế. Mẫu nêu rõ nội dung xác định, thông tin nhiệm vụ thiết kế... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

1. Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;

2. Mục tiêu xây dựng công trình;

3. Địa điểm xây dựng công trình;

4. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;

5. Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

Người lập(1)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Người đại diện của tổ chức được thuê lập nhiệm vụ thiết kế (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

(1) Người chủ trì bộ phận được giao lập nhiệm vụ thiết kế ký tên trong trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện lập nhiệm vụ thiết kế;

Cá nhân được thuê lập nhiệm vụ thiết kế ký tên trong trường hợp chủ đầu tư thuê cá nhân lập nhiệm vụ thiết kế;

Người chủ trì bộ phận được giao lập nhiệm vụ thiết kế ký tên trong trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế.

Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế

Mẫu xác định nhiệm vụ thiết kế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 53
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm