Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ

Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ là gì? Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ là gì?

Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc bắt khẩn cấp để dẫn độ. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin của người bị dẫn độ...

2. Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ

…..(1)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/YCBKC-(2)

, ngày tháng năm …(3)

YÊU CẦU BẮT KHẨN CẤP ĐỂ DẪN ĐỘ

Đối tượng ……….(4)………...,

Phạm tội …………(5)...............

Kính gửi: ………..(6)……………

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(6)...

Căn cứ:

...(7)... ;

Xét yêu cầu phục vụ ...(8)... đối với đối tượng ...(4)... tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

...(1)… nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng ...(4)... trong thời gian chờ ...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi yêu cầu dẫn độ chính thức để ...(8)... đối với đối tượng về hành vi ...(5)...

Xin gửi kèm theo các tài liệu làm căn cứ yêu cầu bắt (9)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của ...(6)...

Nơi nhận: (10)

…….(1)…….
….(11)….

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm bị yêu cầu

(6): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Nêu quy định về yêu cầu bắt khẩn cấp trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước và theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có quy định thì đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”.

(8): Ghi rõ mục đích dẫn độ là để truy cứu trách nhiệm hình sự hay thi hành án

(9): Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo, như Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế

(10): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(11): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu

Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ

Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 33
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm