Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam

1 3

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam là gì? Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam là gì?

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc chuyển giao người đang chấp hành phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin người chuyển giao...

2. Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/YCCG-(2)

, ngày tháng năm …(3)

YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM

Đối với ...(4)...

Kính gửi: ...(5)...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(5)...

Căn cứ:

- ... (6) ...;

- Điều ...(7)... Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều ...(7)... Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Thi hành án hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Tương trợ tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2007;

- Quyết định ...(8)...;

- Đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành án phạt tù của ...(4)...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... chuyển giao ...(4)... đang chấp hành hình phạt tù tại ...(9)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù với những thông tin như sau:

1. Lý lịch của người được yêu cầu chuyển giao: (10)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú cuối cùng trước khi ra nước ngoài:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: … Cấp ngày: … Nơi cấp:…

- Đặc điểm nhận dạng:

2. Các điều luật áp dụng: ...(11)...

3. Yêu cầu:

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... chuyển giao phạm nhân ...(4)... theo ...(6)... vì...(12)....

4. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dẫn độ

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

5. Tài liệu kèm theo: ...(13)...

(gồm...trang tiếng Việt và...trang tiếng nước ngoài)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của ...(5)...

Nơi nhận: (14)

…….(1)…….
….(15)….

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 13:

(1): Tên cơ quan yêu cầu chuyển giao

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu chuyển giao (Lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của người được yêu cầu chuyển giao

(5): Tên cơ quan được yêu cầu tiếp nhận (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(6): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(7): Liệt kê các điều luật có liên quan

(8): Các quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về việc tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam tiếp tục chấp hành hình phạt

(9): Quốc gia mà người được yêu cầu đang chấp hành án phạt tù

(10): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch trong hồ sơ của người được yêu cầu

(11): Trích dẫn các điều luật áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó và hình thức thi hành hình phạt đối với người được yêu cầu sau khi được chuyển giao về Việt Nam

(12): Nêu rõ lý do yêu cầu chuyển giao

(13): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 53 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước (nếu có)

(14): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(15): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu chuyển giao và con dấu của cơ quan yêu cầu chuyển giao

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm