Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài

1 3

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài là gì? Mẫu yêu cầu chuyển giao gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài là gì?

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin người được chuyển...

2. Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../YCCG-(2)

, ngày tháng năm …(3)

YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Đối với ...(4)...

Kính gửi: ...(5)...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(5)...

Căn cứ:

- ...(6)...;

- Điều ...(7)... Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều ...(7)... Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Thi hành án hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Tương trợ tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đơn đề nghị được chuyển giao để chấp hành án phạt tù tại nước ngoài của phạm nhân ...(4)...;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... tiếp nhận phạm nhân ...(4)... đang chấp hành hình phạt tù tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những thông tin như sau:

1. Lý lịch của người được yêu cầu chuyển giao: (8)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu… cấp ngày:…. Nơi cấp:

- Đặc điểm nhận dạng:

2. Nội dung vụ án: ...(9)...

3. Các điều luật áp dụng: ...(10)...

4. Yêu cầu:

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... tiếp nhận phạm nhân ...(4)... theo ...(6)... vì ...(11)....

5. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

6. Tài liệu kèm theo: ...(12)...

(gồm...trang tiếng Việt và...trang tiếng nước ngoài)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của ...(5)...

Nơi nhận: (13)

…….(1)…….
….(14)….

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 12:

(1): Tên cơ quan yêu cầu chuyển giao

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu chuyển giao (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của người được yêu cầu chuyển giao

(5): Tên cơ quan được yêu cầu tiếp nhận (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(6): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(7): Liệt kê các điều luật có liên quan

(8): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch của phạm nhân trong hồ sơ

(9): Tóm tắt nội dung của vụ án, quyết định cuối cùng của Tòa án đối với người được yêu cầu chuyển giao, nêu rõ thời gian người được yêu cầu chuyển giao đã chấp hành hình phạt tù tại nước yêu cầu chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành hình phạt tù tại nước tiếp nhận

(10): Trích dẫn các Điều luật áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó của bản án

(11): Nêu rõ lý do yêu cầu chuyển giao

(12): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 53 Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước (nếu có)

(13): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(14): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu chuyển giao và con dấu của cơ quan yêu cầu chuyển giao

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài

Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm