Mẫu yêu cầu dẫn độ

Mẫu yêu cầu dẫn độ là gì? Mẫu yêu cầu dẫn độ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu yêu cầu dẫn độ đối tượng tội phạm

1. Định nghĩa mẫu yêu cầu dẫn độ là gì?

Dẫn độ là một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý (quyền tài phán) đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác, cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện. Đó là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa hai khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này. Mẫu nêu rõ nội dung vụ án, thông tin đối tượng tội phạm...

2. Mẫu yêu cầu dẫn độ

…..(1)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/YCDĐ-(2)

, ngày tháng năm … (3)

YÊU CẦU DẪN ĐỘ
đối tượng ...(4)..., phạm tội ...(5)...

Kính gửi: ….(6)….

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào ...(6)...

Trên cơ sở ...(7)... và ...(10)...,

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... phối hợp bắt giữ và dẫn độ đối tượng sau về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để (8): (9)

Họ và tên:…. Giới tính:

Tên gọi khác:

Sinh ngày ... tháng ... năm... Tại:...

CMND/CCCD số...; cấp ngày …/…/…; Nơi cấp...:

Hộ chiếu số:...; cấp ngày …/…/…; Nơi cấp...:

Quốc tịch:… Dân tộc:… Tôn giáo:…

Nơi đăng ký HKTT:

Nơi ở trước khi bỏ trốn:

Họ tên bố: … Họ tên mẹ:

1. Căn cứ khởi tố:

- Điều ...(10)... Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Điều ...(10)... Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

2. Các quyết định và lệnh có liên quan (11)

1) Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ... ngày ... của...;

2) Quyết định khởi tố bị can số ... ngày ... của...;

3) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số ... ngày... của...;

4) Lệnh bắt bị can để tạm giam số ... ngày... của...;

5) Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam số ... ngày ... của...;

6) Quyết định truy nã số ... ngày... của...;

7) Lệnh truy nã quốc tế số ... ngày....

3. Tóm tắt nội dung vụ án (12)

4. Các điều luật áp dụng đối với tội phạm liên quan đến yêu cầu dẫn độ (13)

* Điều … Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

* Điều … Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

5. Các đề nghị có liên quan

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của ...(6)... áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt giữ, tạm giam đối tượng ...(4)... để dẫn độ. Trường hợp phía ...(6)... có lý do không thể áp dụng biện pháp ngăn chặn thì đề nghị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hai Bên giải quyết xong yêu cầu về dẫn độ.

6. Các cam kết có liên quan

6.1. Căn cứ các điều kiện được quy định trong pháp luật Việt Nam có liên quan, Việt Nam sẵn sàng dẫn độ cho ...(6)... trong các trường hợp tương tự theo nguyên tắc có đi có lại (đối với các quốc gia không có điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương, trường hợp có điều ước quốc tế thì bỏ nội dung này).

6.2. Đối tượng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến chủng tộc, tín ngưỡng, dân tộc hay các quan điểm chính trị.

6.3. Đối tượng sẽ không bị trừng phạt, hạn chế sự tự do cá nhân hoặc bị truy bức bằng những biện pháp mà không thể thực hiện được nếu vắng mặt tại Việt Nam về bất kỳ hành vi nào đã xảy ra trước khi dẫn độ, ngoại trừ những hành vi phạm tội bị yêu cầu dẫn độ mà không có sự đồng ý của ...(6)....

6.4. Đối tượng sẽ không thể bị tiếp tục chuyển giao, dẫn độ hoặc trục xuất sang một nước thứ ba nếu không có sự đồng ý của ...(6)....

6.5. Theo các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam, chúng tôi bảo đảm tại Việt Nam, đối tượng sẽ được cung cấp tất cả các khả năng bảo vệ trong đó có sự giúp đỡ của luật sư, đối tượng sẽ không bị tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

6.6. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng không hết hạn, đối tượng không có quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự.

6.7. Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù. Do vậy, thời gian giam giữ để dẫn độ tại ...(14)... sẽ được tính vào thời gian giam giữ của hình phạt có thể được đưa ra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6.8. Theo quy định tại Điều 23 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công dân Việt Nam có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Do vậy, đối tượng được phép rời khỏi Việt Nam sau khi quá trình tố tụng hình sự đối với tội phạm bị yêu cầu dẫn độ kết thúc và đã chấp hành xong hình phạt.

6.9. Sau khi bị dẫn độ về Việt Nam, đối tượng sẽ được đưa ra xét xử trước một Tòa án nhân dân có thẩm quyền/chấp hành hình phạt tại một cơ sở giam giữ. Các quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng sẽ được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, trong đó, đặc biệt là các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền bào chữa, quyền bình đẳng trước Tòa án, quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan, quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Trường hợp bị kết án phạt tù tại Việt Nam, đối tượng sẽ có thể được giảm án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dẫn độ

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

8. Các tài liệu khác có liên quan (15)

- Ảnh...

- Văn bản pháp luật...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ...(6)....

Nơi nhận: (16)

…….(1)…….
….(17)….

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm bị yêu cầu dẫn độ

(6): Tên cơ quan được yêu cầu dẫn độ (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(8): Nêu rõ mục đích dẫn độ nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự hay thi hành án

(9): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch của đối tượng trong hồ sơ

(10): Liệt kê các điều luật có liên quan

(11): Liệt kê các quyết định và luật có liên quan

(12): Tóm tắt nội dung của vụ án, mô tả hành vi phạm tội

(13): Trích dẫn các điều luật cần áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó

(14): Quốc gia được yêu cầu dẫn độ

(15): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 37 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước (nếu có)

(16): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(17): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ và con dấu của cơ quan yêu cầu dẫn độ

Mẫu yêu cầu dẫn độ

Mẫu yêu cầu dẫn độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 68
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm