Mô tả công việc Giáo viên tiểu học

1 4.816

Mô tả công việc của một giáo viên

Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc…. Vậy mô tả công việc của một giáo viên như thế nào? Gồm những việc gì? Dưới đây là một số mô tả về công việc của một giáo viên, mời các bạn cùng tham khảo.

Mô tả công việc của một giáo viên

I. Mô tả công việc vị trí Giáo viên tiểu học

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 • Giảng dạy theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường
 • Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh
 • Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh, …
 • Làm công tác chủ nhiệm

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

Là một giáo viên chủ nhiệm trong lớp cần phải có tất cả các yếu tố:

 • Có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người.
 • Có kỹ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán.
 • Có thói quen rèn luyện thân thể giữ gìn vệ sinh.
 • Có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật.
 • Cần phát triển kỹ năng nghề nghiệp, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn sống động của môi trường tiểu học để dạy dỗ và chăm sóc các con.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

II. Tiêu chuẩn công việc Giáo viên tiểu học

Tiêu chuẩn công việc của Giáo viên tiểu học bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 • Tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường Cao đẳng và Đại học, chuyên ngành giáo dục tiểu học
 • Giọng nói tiếng Việt chuẩn
 • Nhiệt tình, năng động và sáng tạo
 • Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế
 • Biết sử dụng tin học văn phòng và một số phần mềm ứng dụng trong giáo dục;

III. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, dạy học:

1. Xác định nhiệm vụ giáo dục, dạy học của cá nhân gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng;

3. Xây dựng kế hoạch giảng dạy mũi nhọn (nếu được phân công).

4. Xây dựng kế hoạch, giáo dục.

5. Soạn giáo án.

IV. Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học:

1. Tổ chức các hoạt động học tập cho HS trên lớp theo PPCT và lịch báo giảng;

2. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học;

3. Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập của HS.

V. Quản lý học sinh:

1. Quản lý, theo dõi học sinh trong nhà trường, trao đổi thông tin với gia đình học sinh về tình hình học tập của học sinh;

2. Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục toàn diện nhân cách hoc sinh;

3. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng cho học sinh.

VI. Thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh:

1. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục;

2. Gặp gỡ, trao đổi với gia đình và các lực lượng xã hội về giáo dục học sinh, phát triển nhà trường và huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng (xã hội hóa).

VII. Tham gia hoạt động chuyên môn, dự giờ:

1. Tham gia hoạt động chuyên môn tổ, trường;

2. Dự giờ, góp ý, chia sẽ với giáo viên khác theo quy định;

VIII. Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ:

1. Tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;

2. Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ;

3. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Thực hiện công tác tự học, tự bồi dưỡng.

IX. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm:

1. Thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm hàng năm theo quy định;

2. Tổ chức báo cáo, phổ biến SKKN;

3. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học;

4. Tự làm đồ dùng dạy học.

X. Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục:

1. Lập hồ sơ quản lý, theo dõi quá trình học tập, tu dưỡng và rèn luyện của học sinh;

2. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục cá nhân.

XI. Thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng phân công.

Đánh giá bài viết
1 4.816
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm