Một số bài tập về biến đổi phân số

Một số bài tập về biến đổi phân số

Một số bài tập về biến đổi phân số tổng hợp một số dạng bài tập nâng cao về biến đổi phân số, giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học, ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 hiệu quả.

Bài tập Toán lớp 6: Tìm giá trị của một phân số

Tuyển tập các bài bài Toán về phân số lớp 4 + 5

I. MỤC TIÊU:

  • HS làm quen và giải một số bài tập nâng cao về biến đổi phân số.

II. NỘI DUNG:

I. Bài tập mẫu.

Một số bài tập về biến đổi phân số
Một số bài tập về biến đổi phân số
Một số bài tập về biến đổi phân số

Cho phân số 7/43. Hãy tìm một số tự nhiên để khi thêm số đó vào tử số và bớt ở mẫu số đi cùng một số đó thì được phân số mới bằng phân số 1/4.

(HS tự giải theo bài tập mẫu đã hưỡng dẫn)

Đánh giá bài viết
13 808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm