Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập làm văn lớp 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập làm văn
lớp 4
1. MỞ ĐẦU
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất kỳ thời đại nào, quốc gia o con
người luôn động lực của sự phát triển hội, động lực tiên phong thúc
đẩy sự phát triển nhanh bền vững do những người i, những người trí
tuệ tạo ra. Nhân tài, nhất các thiên tài vai trò hết sức quan trọng trong việc
phát triển kinh tế hội. Vấn đề đào tạo, bồi ỡng nhân tài t lâu đã được
hội quan tâm. Đặc biệt bước vào thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, thế kỷ
“cạnh tranh chất xám” sẽ diễn ra ngày càng gay gắt thì nhiều nước trong khu
vực trên thế giới lại ng quan tâm tới chiến lược nhân i, đầu cho giáo
dục, đầu cho việc đào tạo nhân tài coi trọng nhân tài chiến lược quyết
định cho sự phồn thịnh của đất nước.
Mục tiêu Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” nước ta đã
được c th hoá trong nhiều văn kiện của Đảng Nhà nước. Thực hiện mục
tiêu đó, các nhà trường Tiểu học của chúng ta đang cố gắng hướng đến sự
phát triển tối đa những ng lực tiềm tàng trong mỗi học sinh. c trường
tiểu học hiện nay, đồng thời với nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học, ng
cao chất lượng đại trà,việc chăm lo bồi dưỡng học sinh giỏi đang được nhiều
cấp bộ chính quyền nhân dân địa phương quan tâm nhưng nguyên nhân
sâu xa nhất đó chính là thực hiện mục tiêu giáo dục mà Đảng Nhà nước đã
đề ra. Bồi ỡng học sinh giỏi tiểu học là nền móng cho chiến lược đào tạo
người tài của đất nước. vậy, phát hiện bồi ỡng học sinh giỏi cấp tiểu
học việc làm cần thiết ý nghĩa.
Trong số c môn học tiểu học, phân môn Tập làm văn tầm quan trọng
nhất định. rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sản sinh ra văn bản (nói và
viết), phân n tính tổng hợp, sáng tạo, thực hành thể hiện được đậm
nét dấu ấn nhân. Nội dung chương trình tập làm văn của lớp 4 khá phong
phú, học sinh được học một số loại văn như: Kể chuyện, miêu tả, viết thư
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
một số loại văn bản khác (trao đổi ý kiến, giới thiệu hoạt động, báo cáo thống
kê, thuyết trình tranh luận…). Dạy tập làm n lớp 4 nhằm trang bị kiến thức
rèn luyện các năng làm văn; góp phần cùng c môn học khác mở rộng
vốn sống, rèn luyện duy -gíc, duy nh tượng, bồi dưỡng tâm hồn, cảm
xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.
vậy, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phân môn Tập làm văn lớp 4 cần
được quan tâm chú ý đặc biệt. Để được các thành quả về giáo dục học
sinh nói chung hay những thành tích cao của học sinh giỏi nói riêng, các nhà
trường phải sự quan m, chú ý từ các buổi học hằng ngày. Việc giáo dục
học sinh hằng ngày cũng như hình thức tổ chức phải phong phú phù hợp với
đặc điểm tâm sinh học sinh mới đem lại hiệu quả trong giáo dục.
thể nói, bàn đến việc dạy Tiếng Việt i chung dạy tập làm văn i riêng
theo tinh thần đổi mới phương pháp, không áp đặt, không làm thay, ch gợi mở
để học sinh sắp xếp ý, viết u, lập dàn bài, giáo viên thường gặp k khăn, kết
quả học tập của học sinh còn nhiều hạn chế. Việc bảo tồn phát huy s giàu đẹp,
trong sáng của Tập làm văn nếu không được chú trọng sẽ khiến các em giảm
bớt hứng thú với việc tìm hiểu trau dồi vốn từ ng của mình. Đây thực
trạng rất phổ biến các lớp học, nhất các lớp vùng khó khăn về điều kiện
sống, phương tiện, cơ s vật chất. Từ thực trạng này cũng như đề ra những biện
pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giúp c em học sinh lớp 4 học
tập tốt hơn phân môn y, tôi xin đưa ra đề i nghiên cứu Một s biện pháp
bồi ỡng học sinh giỏi môn Tập làm văn lớp 4 trường tiểu học Quảng Tiến.”
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu dề tài y, mục đích của tôi nhằm:
Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề luận thực tiễn của việc dạy học.
Đề xuất một s biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tập m văn lớp 4
trường tiểu học Quảng Tiến.
3. Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: Học sinh lớp 4 trường Tiểu học Quảng Tiến.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nội dung: Xây dựng triển khai một số biện pháp bồi dưỡng môn tập làm văn
cho học sinh lớp 4.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu sở luận của vấn đề nghiên cứu.
Tìm hiểu sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập m n lớp 4
trường tiểu học Quảng Tiến.
5. Phương pháp nghiên cứu
a) Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Đọc, phân tích các i liệu liên quan đến phương pháp dạy tập làm văn từ đó
hệ thống khái quát hóa các khái niệm làm sở cho đề tài.
b) Phương pháp thực tiễn.
Phương pháp điều tra chất lượng học tập phân môn tập làm văn của học sinh
lớp 4 trong nhà trường.
Phương pháp quan t hoạt động dạy học của giáo viên học sinh trên
lớp.
Cấu trúc tiểu luận
Ngoài phần m đầu, phần kết luận nội dung chính của tiểu luận gồm:
Chương 1: sở luận thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
Chương 2: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập m văn lớp 4
trường Tiểu học Quảng Tiến.
CHƯƠNG 1. SỞ LUẬN THỰC TIỄN
sở luận
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sự phát triển Công nghiệp hoá hiện đại
hoá đất nước cần phải những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự
cường. Nhu cầu này đòi hỏi phải sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chương

Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập làm văn lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tập làm văn lớp 4 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Tiếng Việt lớp 4 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu, củng cố các kiến thức bộ môn Tập làm văn lớp 4. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trong số các môn học ở tiểu học, phân môn Tập làm văn có tầm quan trọng nhất định. Nó rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sản sinh ra văn bản (nói và viết), là phân môn có tính tổng hợp, sáng tạo, thực hành và thể hiện được đậm nét dấu ấn cá nhân. Nội dung chương trình tập làm văn của lớp 4 khá phong phú, học sinh được học một số loại văn như: Kể chuyện lớp 4, miêu tả, viết thư và một số loại văn bản khác (trao đổi ý kiến, giới thiệu hoạt động, báo cáo thống kê, thuyết trình tranh luận…). Dạy tập làm văn lớp 4 nhằm trang bị kiến thức và rèn luyện các kĩ năng làm văn; góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lô-gíc, tư duy hình tượng, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.

Đánh giá bài viết
1 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 4 Xem thêm