Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: Mt s bin pháp dy gii toán lời văn cho học
sinh lp 2A4 trưng Tiu hc th trn Than Uyên
2. Đồng tác gi
2.1. Đỗ Th Hòa
Năm sinh: 1972
Nơi thường trú: Khu 1, th trn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Trình độ chuyên môn: Đại hc
Chc v công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: Trưng Tiu hc th trn Than Uyên
Đin thoi: 0349999796
T l đóng góp tạo ra sáng kiến: 40%
2.2. Phùng Thanh Thy
Năm sinh: 1983
Nơi thường trú: Mường Than, Than Uyên, Lai Châu
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chc v công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: Trưng Tiu hc th trn Than Uyên
Đin thoi: 0349492700
T l đóng góp tạo ra sáng kiến: 30%
2.3. Đỗ Th Kim Dung
Năm sinh: 1980
Nơi thường trú: Khu 1, th trn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Trình độ chuyên môn: Đại hc
Chc v công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: Trưng Tiu hc th trn Than Uyên
Đin thoi: 0385899215
T l đóng góp tạo ra sáng kiến: 30%
3. Lĩnh vực áp dng sáng kiến: Chuyên môn ging dy
4. Thi gian áp dng sáng kiến: T tng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2
5. Đơn vị áp dng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường Tiu hc th trn Than Uyên
Địa ch: Khu 6, th trn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Đin thoi: 02133784274
II. NI DUNG SÁNG KIN
1. S cn thiết, mục đích của vic thc hin sáng kiến
1.1. S cn thiết
Trường Tiu hc th trn Than Uyên một trường thun lợi trên địa bàn
huyện Than Uyên. Đa s ph huynh quan tâm ti vic hc tp ca hc sinh
s nghip giáo dc ca nhà trường. Tng đạt Chun Quc Gia mức độ 2
đưc công nhn Mc chất lượng ti thiu cấp độ 3. Ban giám hiu quan tâm, ch
đạo qun sát sao chất lượng dy hc. Đội ngũ giáo viên tâm huyết vi
ngh, nhit tình công tác, 100% giáo viên trình độ trên chun. Hc sinh yêu
trường, yêu lớp, hăng hái hc tp. Do vy, áp lc v chất lượng giáo dc luôn
được đặt lên hàng đầu.
Bên cnh nhng thun lợi, nhà trường n gặp không ít khó khăn trong
vic thc hin nhim v chuyên n: Nhiu học sinh được sinh ra ln n
trong gia đình điều kin kinh tế rt thun lợi n được b m nuông chiu.
Tình trng hc sinh hiếu động quá mức không ít, năng sống năng thực
hành trong hc tp chưa tốt. Lp học đông, lớp ti 37 hc sinh, din tích lp
hc cht làm hn chế kh năng quan t, ng dn qun lp ca giáo viên.
Mt s giáo viên thâm niên ngh cao nhưng việc tích lũy kinh nghiệm trong
ging dy chưa tốt, ngi hc hi, chia s v công vic, cách thc ging dạy chưa
thoát ý, nói nhiu m cho hc sinh khó hiu. Dẫn đến chất ng giáo dc nói
chung chất lượng dy học môn toán nói riêng chưa đạt hiu qu như mong
mun.
Đối vi môn Toán, vic dy cho các em kiến thc v s hc, yếu t đi
số, đại lượng đo đại lượng, yếu t hình hc, yếu t thng nhng mch
kiến thc trng tâm. Mch kiến thc v gii toán lời văn cũng hết sc quan
trng trong gii toán lời văn các em phi vn dng nhng mch kiến thc
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3
trên vào gii toán. Vic gii toán lời văn giúp các em phát triển duy
nhng k năng, kỹ xảo đã được hình thành.
Qua thc tế dy hc gii toán nói chung vic gii toán lời văn nói
riêng cho hc sinh khi 2 ca trường Tiu hc th trn Than Uyên trong nhng
năm học 2016 2017 tr v trước, chúng tôi thy ch đưc khong 70% hc
sinh nắm được cách gii bài toán lời văn. Đó là các bài toán thường gp, hc
sinh được luyn tập thường xuyên. Trong đó vn còn hc sinh s dng câu li
gii chưa chính xác. Còn li 30% học sinh mơ, lúng túng khi phải đứng trưc
mt bài toán. Có th các em giải “mò” và tìm ra đưc kết qu nhưng li gii còn
chưa chính xác, khi đưc giáo viên hi li để khc sâu kiến thc thì các em còn
lúng túng và chưa mnh dn, t tin để tr li. Đặc bit với các bài toán đơn
nhưng ít gặp, hoc cái bài toán cấu trúc đề bài không theo trình t: D kin
đã biết ri mới đến câu hi hoặc đ bài b khuyết mt t khóa thì t l hc sinh
không giải được tương đối cao.
Kết qu kho sát thời điểm tháng 3 năm 2017 với 32 hc sinh lp 2A3
(Thời điểm trước khi áp dng sáng kiến)
Các dng toán
Mức độ đạt được
T
H
C
Các dng toán tìm tng (hoc hiệu) thông thường
18/32 =
56,3%
9/32 =
28,1%
5/32 =
15,6%
Các dng toán gii bng phép nhân (hoc chia)
thông thường
15/32 =
46,8%
10/32 =
31,3%
7/32 =
21,9%
Các dng toán gii bng phép nhân (hoc chia)
có cấu trúc đề không ging các bài trong SGK
10/32 =
31,3%
10/32 =
31,3%
12/32 =
37,4%
Các dng toán gii bng cách lp biu thc
7/32 =
21,9
10/32 =
31,3%
15/32 =
46,8%
Phân tích bng s liu trên, chúng tôi thy t l học sinh chưa hoàn thành
vic gii các bài toán thông thường vẫn còn trên dưới 20%. Đối vi các dng
toán đơn ít gặp thì t l này còn cao hơn (trên dưới 40%). Bi vậy để giúp cho
các em nm chc các dng toán đơn đã học t lp 1 và vn dụng để gii bài toán
lời văn lp 2, giúp cho các em không b nhm ln câu li gii, t tin khi
thc hin gii bài toán có lời vănvic nm chc các dng toán, cách gii còn

SKKN: Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 là sáng kiến kinh nghiệm bậc tiểu học được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp cho giáo viên dễ dàng hơn khi hướng dẫn học sinh lớp 2 giải bài toán có lời văn. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2: Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2, mời các bạn tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
3 3.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Xem thêm