Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp

1 208
“Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính t quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”
1
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đ
do luận: Nếu các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ thông qua dạy chữ để làm người, thì
ngược lại giáo viên chủ nhiệm lại thông qua việc dạy các em làm người để học tốt chữ. Chúng ta
đang sống làm việc thế kỷ XXI, hiện đại, văn minh cùng sự hòa nhập với cộng đồng thế giới,
vậy bản thân không thể con người thụ động, ngoan ngoãn, chỉ biết vâng lời rập khuôn một
cách máy móc, thực sự phải người biết làm chủ được bản thân, ý thức được việc mình làm,
làm việc chủ động, sáng tạo theo ý bản thân sao cho có hiệu quả, phù hợp nhất với lợi ích cộng
đồng. Một lớp người tương lai như vậy sẽ không thể hình thành nếu chúng ta không biết tạo ra
hội để được tập dược, rèn luyện tính tự giác tự quản, năng động, tự sáng tạo ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường.
do thực tiễn: một giáo viên chủ nhiệm ngoài quản lí, giáo dục học sinh lớp mình
chúng tôi còn đảm nhận rất nhiều công việc khác như soạn giảng theo đặc thù tính đổi mới của
từng bộ môn, vấn học đường... nên việc lúc nào cũng theo dõi, luôn luôn sát cánh cùng học sinh
lớp mình chủ nhiệm trong tất cả các hoạt động mọi nơi, mọi lúc một điều khó thể. Vậy làm
thế nào để tiêu tốn thời gian không nhiều lớp chủ nhiệm vẫn đạt chất lượng toàn diện, bền
vững, đích thực. Để giải quyết mâu thuẫn này, người giáo viên ch nhiệm chỉ con đường ngắn
nhất xây dựng những biện pháp nhằm phát huy tính tự quản của từng học sinh hướng đến y
dựng đội ngũ ban cán sự lớp trở thành cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm.
Đối tượng nghiên cứu: Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh
trong công tác chủ nhiệm 7A1 tại trường THCS Buôn Trấp.
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác chủ nhiệm của giáo viên THCS c thể
đối tượng học sinh lớp 7A1 tại trường THCS Buôn Trấp năm học 2017 - 2018.
những do đó bản thân tôi luôn mong muốn chia sẻ, trao đổi học tập kinh nghiệm từ
các đồng nghiệp qua đề tài Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh
trong công tác chủ nhiệm lớp”.
II. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu: Khi nghiên cứu vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS tôi muốn
trao đổi, chia sẻ với đồng nghiệp làm công tác chủ nhiệm một số kinh nghiệm về việc phát huy
tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp đồng thời giúp đỡ học sinh của mình tự
chủ trong mọi hoạt động của bản thân phát huy hơn nữa tính tự quản của bản thân trong giai
đoạn phát triển mạnh về tâm cũng như sinh lý.
Nhiệm vụ: Học trò của chúng ta đang trong lứa tuổi rất thích hoạt động, ham hiểu biết.
Các em không chỉ ước ao khám phá mật của thế giới xung quanh, còn rất muốn khám phá ra
chính bản thân mình. Trong mọi hoạt động ng ngày, không em nào không nảy sinh ý thức muốn
tự khẳng định mình tìm cách hòa mình với tập thể. Giúp các em rèn luyện được tính tự quản
“Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính t quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”
2
không những thỏa mãn được t tâm phổ biến ấy của các em, còn giúp các em hội để
rèn luyện phát trển tính tự quản theo hướng tích cực.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Thực chất mục đích của việc phát huy tính tự quản của học sinh hướng đến xây dựng lớp
học tự quản. quá trình từng bước chuyển hóa tâm huyết, nhiệt tình của thầy thành ý thức tự
quản, tự giác đầy trách nhiệm thích thú của trò, tức cũng biến lớp học của những nhân học
sinh thành một tập thể học sinh biết tự quản dưới sự lãnh đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Tính tự quản của học sinh khả năng các em ý thức được việc làm của mình một cách chủ
động, tự ý thức trách nhiệm với việc làm của bản thân, rộng n nữa tính t quản khả
năng các em thể sắp xếp, tổ chức được một số hoạt động khi không giáo viên hay người lớn
bên cạnh.
Rèn luyện cho các em tính tự quản, tinh thần tập thể sẽ giúp cho các em tính chủ động,
sáng tạo, mạnh dạn hơn trong học tập tham gia các hoạt động một cách tích cực hơn. Thông qua
tập thể lớp kết hợp với các hoạt động của liên đội, dưới sự hướng dẫn của giáo viên giáo dục tinh
thần tập thể còn tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh. Giúp các em biết học tập noi
gương những hành vi tốt, những cử chỉ đẹp của các bạn trong lớp mình.
II. Thực trạng vấn đề
Tính tự quản của học sinh tại trường Buôn Trấp được rèn luyện từ khi các em còn nhỏ
cấp tiểu học, nên ý thức tự giác, chủ động trong công việc một s học sinh khá tốt, Đa số các
em được chọn vào hoạt động trong ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên đội dưới sự dìu dắt cuả tổng
phụ trách đội. Tuy nhiên bên cạnh những học sinh ý thức tự quản tốt thì vẫn còn rất nhiều em ý
thức tự quản chưa cao, thể hiện nhất khoảng thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các hoạt
động tập thể,…các em chưa tập trung hoạt động, nói chuyện riêng, làm việc riêng, không hợp tác.
Còn có những em khi mặt giáo viên t tỏ ra nghiêm túc nhưng vắng mặt giáo viên hoặc cán sự
lớp thì vẫn còn làm việc riêng…
Một thực tế không thể phủ nhận: Hiện nay rất nhiều giáo viên đã phải đầu cho công tác
chủ nhiệm một quỹ thời gian rất lớn, hơn nhiều lần so với s tiết theo quy định( 4 tiết/ tuần). Tuy
nhiên hiệu quả đạt được vẫn chưa cao.
Trong chuyên môn chúng ta đang sôi nổi thực hiện nhiều phong trào nhằm giúp học sinh
chủ động trong việc lĩnh hội tri thức, không lẽ trong công tác chủ nhiệm chúng ta lại để tồn tại mãi
cách giáo dục thụ động, y móc - thầy trung tâm của tất cả, còn học trò cứ mãi mãi thụ động.
Phải đổi mới, phải thực sự lấy học t làm trung tâm, không chỉ trong chuyên môn, cả trong
công tác chủ nhiệm. Phải biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục, tự ý thức, tự quản lấy chính
mình, tổ mình, lớp mình. Chỉ như thế nhân cách học sinh mới được xác lập bền vững. Chất
“Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính t quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”
3
lượng giáo dục con người của chúng ta mới không bị tụt hậu, mới thỏa mãn được những đòi hỏi
ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.
III. Các giải pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề
1. Mục tiêu của giải pháp
Tìm ra một số giải pháp giúp học sinh phát huy tối đa tính tự quản của bản thân rèn
luyện tính tự quản thông quá các hoạt động. Các giải pháp đưa ra nhằm biến quá trình giáo dục
thành t giáo dục định hướng, tự ý thức, tự quản bản thân, quản tổ, quản lớp mình. Chỉ
như thế chất lượng giáo dục của nước ta không bị tụt hậu, mới sánh ngang tầm các nước trong
khu vực, mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại.
Giáo viên chủ nhiệm tìm đưa ra các giải pháp giáo dục hợp lý, hiệu quả để thúc đẩy
nhân học sinh tập thể lớp đi lên. Giúp các em tự tin hơn, chủ động hơn trong việc khẳng định
vai trò trách nhiệm của bản thân trong tất cả mọi hoạt động. Đối với bản thân tôi, trải qua nhiều
năm làm công tác chủ nhiệm đã đúc kết được một số kinh nghiệm nhằm giáo dục tính tự quản của
học sinh. Cụ thể như sau:
2. Nội dung cách thức thực hiện giải pháp
Giải pháp 1. Chủ động nắm bắt tình hình, đặc điểm của lớp chủ nhiệm đặc biệt về
tính tự quản trong tập thể.
Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình lớp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như từ lãnh
đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm năm trước, ban chỉ huy liên đội, cha mẹ học sinh, học sinh...
Tuy nhiên cần xác định đây bước đầu tiên nh chất cảm quan, đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm
phải cái nhìn bao quát có chọn lọc. Vận dụng những tri thức, kinh nghiệm, chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp để học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp cảm thấy tin tưởng, muốn hợp tác hỗ tr
giúp giáo viên trong việc tìm kiếm những thông tin quan trọng trên sở sự hợp tác giáo viên
tiến hành khai thác một cách thuận lợi.
Đối với từng chủ thể chúng ta sẽ khai thác những vấn đề khác nhau, nếu sự trùng lặp thì
giáo viên chủ nhiệm n đặt ra sự so sánh, kiểm tra lại khi đã nắm được tình tình của lớp, đó
cũng một cách khách quan khi nắm bắt thông tin giai đoạn này.
dụ.
Đối với ban lãnh đạo n trường:
Chúng ta thể gặp trực tiếp để xin ý kiến ch đạo chung, các kế hoạch xây dựng trong
năm học để ch động xây dựng kế hoạch của lớp sao cho phù hợp với định hướng chung theo kế
hoạch của nhà trường. Mặt khác tìm hiểu về đặc điểm tình hình một cách tổng quan nhất của lớp
mình sắp ch nhiệm qua các báo cáo kết quả chất lượng giáo dục hai mặt của lớp so với toàn
trường hay so với các lớp cùng khối.
Chúng ta cũng thể khai thác được một số thông tin quan trọng về tính tự quản ý thức
của học sinh từ nhà trường nữa biên bản bàn giao sở vật chất. Nếu trong quá trình sử dụng

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm về việc phát huy tính tự quản của học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Đánh giá bài viết
1 208
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm