Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH với người tham gia trước năm 1995

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH với người tham gia trước năm 1995.

Mức bình quân tiền lương để tính lương hưu? Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như thế nào? Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH với người tham gia trước năm 1995 như nào? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có được câu trả lời chi tiết, chính xác, đồng thời hiểu rõ hơn về về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

Bạn đọc Hoàng Anh hỏi: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để tính hưởng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995 được tính như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Như vậy, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ việc.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bảo hiểm Xem thêm