Mức khung giá tối đa dịch vụ khám bệnh

1 34

Mức giá tối đa dịch vụ khám bệnh 2019

Bộ y tế ban hành thông tư 14/2019/TT-BYT về quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Sau đây là mức khung giá tối đa dịch vụ khám bệnh từ ngày 20/8/2019. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

BỘ Y TẾ Phụ lục I

GIÁ TỐI DA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

Đơn vị: đồng

STT

Cơ sở y tế

Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

Ghi chú

1

2

3

4

1

Bệnh viện hạng đặc biệt

38,700

 

2

Bệnh viện hạng I

38,700

 

3

Bệnh viện hạng II

34,500

 

4

Bệnh viện hạng III

30,500

 

5

Bệnh viện hạng IV

27,500

 

6

Trạm y tế xã

27,500

 

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200,000

 

8

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

160,000

 

9

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

160,000

 

10

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

450,000

 

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 34
Y tế - Sức khỏe Xem thêm