Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế môn bài

1 222

Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế môn bài 2017

Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế. Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTCThông tư 156/2013/TT-BTC như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com.

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2017

Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế môn bài

Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu? Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTCThông tư 156/2013/TT-BTC; Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài từ năm 2017.

Mức phạt nộp chậm tờ khai và tiền thuế môn bài

1. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

- Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính:

Mức phạt

Số ngày chậm nộp

Phạt cảnh cáo

01 đến 05 ngày

400.000 - 1.000.000 

01 đến 10 ngày

800.000 - 2.000.000

10 đến 20 ngày

1.200.000 - 3.000.000

20 đến 30 ngày

1.600.000 - 4.000.000

30 đến 40 ngày

2.000.000 - 5.000.000

40 đến 90 ngày.

2. Mức phạt nộp chậm tiền thuế môn bài:

- Theo Công văn Số 8355/BTC-TCT và Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính;

Nếu chậm nộp tiền thuế môn bài trong vòng 90 ngày:

Số tiền phạt Nộp chậm

=

Số tiền Thuế phải nộp

X

0,05%

X

90

Nếu chậm nộp tiền thuế môn bài từ ngày 91 trở đi:

Số tiền phạt Nộp chậm

=

Số tiền Thuế phải nộp

X

0,07%

X

Tổng số ngày chậm nộp - 90

VD: Tiền thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 vnđ, hạn nộp đúng là ngày 30/01, nhưng kế toán quên không nộp tiền và xác định số ngày chậm nộp là 95 ngày.

Số tiền phạt nộp chậm tiền thuế môn bài được tính như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = (1.000.000 x 0,05% x 90) + ( 1.000.000 x 0,07% x 5) = 45.000 + 3.500 = 48.500 vnđ

Chú ý: Từ ngày 1/1/2015 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế - Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội:

- Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đánh giá bài viết
1 222
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm