Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

1 655

Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

Theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập ban hành ngày 16/09/2013. Một số hình thức xử phạt đáng quan tâm trong lĩnh vực kế toán dưới đây, VnDoc.com mời các bạn cùng xem chi tiết nội dung.

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán mới số 67/2015/TT-BTC

Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán

• Hình thức xử phạt

 • Cảnh cáo
 • Phạt tiền

Ngoài 2 hình thức xử phạt trên tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

• Vi phạm về chứng từ kế toán

 • Cảnh cáo
 • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

• Vi phạm về sổ kế toán

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.00.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

• Vi phạm về tài khoản kế toán

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

• Vi phạm BCTC, báo cáo quyết toán, công khai BCTC

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

• Vi phạm kiểm tra kế toán

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

• Vi phạm bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

• Vi phạm về kiểm kê tài sản

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

• Vi phạm tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê kế toán

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

• Vi phạm hành nghề kế toán

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

• Vi phạm áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kê toán và các quy định khác

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

• Vi phạm tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
Đánh giá bài viết
1 655
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm