Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

2 15.209

Mức tiền thưởng cho Đảng viên được khen thưởng

Huy hiệu Đảng là danh hiệu cao quý mà bất cứ Đảng viên nào cũng mong muốn có được trong suốt quá trình làm việc, cống hiến của mình. Đi kèm với danh hiệu Huy hiệu Đảng cao quý này, Đảng viên sẽ được được kèm tiền thưởng. Vậy mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?

Cơ sở pháp lý:

 • Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 • Hướng dẫn số 56-HD/VPTW hướng dẫn về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

1. Mức tiền thưởng cho Đảng viên được khen thưởng

Mức tiền thưởng cho Đảng viên được khen thưởng không kèm theo huy hiệu Đảng như sau:

a. Đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ

 • Được tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở) tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1 ,5 lần mức tiền lương cơ sở.

b. Đối với hình thức khen thưởng xuất sắc (không theo định kỳ)

Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất được hưởng mức tiền thưởng như đối với hình thức khen thưởng theo định kỳ cho từng tiêu chuẩn.

2. Mức tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận, tiền thưởng kèm theo bằng 0,6 lần mức tiền lương cơ sở.

3. Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Đối với mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định theo từng năm tuổi Đảng như sau:

 • Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.
 • Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức tiền lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng. Do đó trường hợp được 44, 45 tuổi sẽ thuộc khoảng từ 40 đến 50 tuổi Đảng thì kèm theo Huy hiệu Đảng thì mức hưởng sẽ là: 2 x 1300000= 2.600.000 VNĐ

Đánh giá bài viết
2 15.209
Văn bản pháp luật Xem thêm