Nghị định 35/2019/NĐ-CP

2 1.622

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Tóm tắt nội dung Nghị định 35/2019/NĐ-CP

Vận chuyển lâm sản trái phép bị phạt đến 01 tỷ đồng

Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp ngày 25/04/2019, có hiệu lực từ ngày 10/06/2019.

Theo đó, cá nhân có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép (từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, thì bị xử phạt như sau:

Vận chuyển động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15 triệu; Gỗ thuộc loài thông thường dưới 02 m3; Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15 triệu đồng;… thì bị phạt tiền từ 05 – 15 triệu đồng.

Vận chuyển ngà voi có khối lượng dưới 0,3 kg; Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 180 – 210 triệu đồng; Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 180 – 210 triệu đồng;… thì bị phạt tiền từ 180 – 210 triệu đồng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 475 – 500 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 475 triệu đồng trở lên.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính ở Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp với cá nhân là 500 triệu đồng; tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp với tổ chức là 01 tỷ đồng.

Văn bản này: Hướng dẫn cho Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14; Làm hết hiệu lực Nghị định 157/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng và làm hết hiệu lực một phần Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản, thú y.

Đánh giá bài viết
2 1.622
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm